Ove godine slavimo 15. godinu našeg rada i stvaralaštva... CIRKORAMA

//scroll down for English//
Ove godine slavimo 15. godinu našeg rada i stvaralaštva
Osnovali smo udrugu 2008. godine, s ciljem promocije i razvoja cirkuske i ulične umjetnosti u Zagrebu, a vrlo brzo svojim djelovanjem i radom dobivamo i nacionalnu kao i regionalnu ulogu u razvoju ovih umjetnosti, te nakon nekoliko godina naš rad postaje prepoznat i diljem Europe.


Naš rad sastoji se iz: produkcije vlastitih predstava, koprodukcija s kolegama iz zemlje i inozemstva, organizacije festivala, edukacije djece i mladih (rekreativaca i profesionalaca), promocije i distribucije suvremenih cirkuskih predstava, umrežavanja sa srodnim organizacijama, radijske produkcije i video radova, izdavaštva, zagovaranja za bolje pozicioniranje suvremene cirkuske umjetnosti...

Zajedničkim snagama s kolegama iz beogradske Cirkusfere upravljamo CirkoBalkana cirkuskim šatorom, kao putujućim - nomadskim, objektom za izvedbu, edukaciju i kreaciju.


Pokretači smo različitih inicijativa i akcija s ciljem promocije i razvoja suvremenog cirkusa i ulične umjetnosti u zemlji i regiji. Aktivni smo članovi u različitim mrežama i platformama, kao što su: Circostrada Network - European network for contemporary circus i out door art, circusnext platforma, #NacionalnaCirkuskaPlatforma, #CirkuskaRezidencijalnaMreža, Operacija grad...

Sudionici smo u brojnim loklanim, regionalnim i međunarodnim projektima. Pratite naš rad i slobodno se aktivno uključite u njega - bilo kao publika, suradnici, partneri ili volonteri. U ovoj godini vas očekuje bogat cirkuski program koji pripremamo: gostovanja suvremenih cirkuskih predstava, premijere vlastitih produkcija i koprodukcija, festivali, filmske večeri, radijski program, edukacija...

Kroz 15 godina rada Cirkorama ostvaruje partnerstva sa brojnim lokalnim, regionalnim i međunarodnim organizacijama, neke od njih su: AKC Attack , Pogon - Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade , Udruga Čarobnjakov šešir, ROOM 100, Cirkus Kolektiv, Prostor Plus, Cirkultura, @K.V.A.R.K , CIRKUSFERA, Klub Močvara, Knjižnice grada Zagreba, Gradska galerija Striegl , Side Kunst Cirque, @Cirk' Oblique , Ecole de Cirque Turbul', Un loup pour l'Homme Quattrox4, kao i s brojnim lokalnim umjetnicima i umjetnicama bez čije dobre volje i želje za razvojem cirkuske umjetnosti ne bismo dospjeli do 15 godina postojanja. HVALA VAM!

Programe realiziramo uz financijsku potporu #ZakladeKulturanova,
#GradskIuredzakulturumeđugradskumeđunarodnusuradnjuicivilnodruštvo Grada Zagreba, Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske , Institut français de Croatie , Teatroskop - Southeastern European Network for Performing Arts, @Turistička zajednica Grada Zagreba .

Sve što radimo, radimo s entuzijazmom i ljubavi prema cirkusu, nastojeći poduprijeti kolektivni rad i stvaralaštvo, profesionalni pristup i principe zajedništva, ravnopravnosti i solidarnosti sa svim kolegama i partnerima.

Naš rad ugrožava činjenica da smo posljednje tri godine bez prostora, što nam je velika prijetnja i nesigurnost u radu, te nam otežava dalje napredovanje, ograničava nas i usporava.

Planova i ideja je mnoštvo, no nemaju prostor za ostvarenje. Stoga vas molimo da ako možete pomoći na bilo koji način u pronalaženju adekvatnog prostora za Cirkoramu, da nas kontaktirate.

Bez obzira na sve, nastavljamo raditi istim tempom i uz iste napore - borimo se za cirkus i njegovo mjesto u društvu koje mu pripada i koje zaslužuje!!!

----------------------------------------------------
// English//
This year we celebrate the 15th anniversary of our work and creativity
We founded an association in 2008, with the aim of promoting and developing circus and street art in Zagreb, and very quickly with our activities and work we gained a national as well as a regional role in the development of these arts, and after a few years our work became recognized also in Europe.
Our work consists of: production of our own shows, co-production with colleagues from the country and abroad, organization of festivals, education of children and young people (recreational and professional), promotion and distribution of contemporary circus shows, networking with related organizations, radio production and video works, publishing, advocacy for better positioning of circus arts...
Together with our colleagues from the Belgrade- Cirkusfera, we manage the CirkoBalkan circus tent, as a traveling - nomadic venue for performance, education and creation.
We are the initiators of various initiatives and actions with the aim of promoting and developing contemporary circus and street art in the country and the region, and are active members in various networks and platforms, such as: Circostrada - European network for contemporary circus and out door art, cirrcusnext platform, National circus platform, Circus residential network, Operacija grad...
We are participants in numerous local, regional and international projects. Follow our work and feel free to get actively involved in it - either as an audience, associate, partner or volunteer. This year, you can expect a rich circus program that we are preparing: guest performances of contemporary circus performances, premieres of our own productions and co-productions, festivals, film evenings, radio programs, and education...
Through 15 years of work, Cirkorama has realized partnerships with numerous local, regional and international organizations, some of them are AKC Attack!, Zagreb Center for Independent Culture and Youth - Pogon, Čarobnjakov šešir, Room 100, Cirkus kolektiv, Prostor plus, Cirkultura, K.V.A.R.K, Cirkusfera, Klub Močvara, Libraries of the City of Zagreb, City Gallery Striegl, Side Kunst Cirque, Cirk' Oblique, Ecole de cirque Turbul, QuattroX4, as well as numerous local artists without whose goodwill and the desire to develop circus art, we would not have reached 15 years of existence. THANK YOU!
Our work is financially supported by the Kultura nova Foundation, the City Office for Culture, Intercity and International Cooperation and Civil Society of the City of Zagreb, the Ministry of Culture and Media of the Republic of Croatia, the French Institute in Croatia, Teatroskop and the Tourist Board of the City of Zagreb.
Everything we do, we do with enthusiasm and love for the circus, striving to support collective work and creativity, a professional approach and the principles of unity, equality and solidarity with all colleagues and partners.
Our work is threatened by the fact that we have been without space for the last three years, which is a great threat and insecurity in our work, and makes it difficult for us to progress further, limits us and slows us down.
There are many plans and ideas, but they have no space for realization. Therefore, if you can help, in any way, in finding adequate space for Cirkorama, please get in touch with us.
Regardless of everything, we continue to work at the same pace and with the same efforts - we fight for the circus and its place in society that it belongs to and deserves!!!

facebookUpišite se ovdje na naš newsletter listu: