Održivo gospodarenje komunalnim i poljoprivrednim otpadom

Održivo gospodarenje komunalnim i poljoprivrednim otpadom i mogućnost primjene naprednih tehnologija za iskorištavanje otpada.

Učinkovitost korištenje resursa odnosno održivog razvoj gospodarstva mjera je politike zaštite okoliša i cilj svake države, a njena uspješnost vidljiva je kroz razdvajanje veze između proizvodnje otpada i gospodarskog rasta, a prikazuje se kao odnos količine proizvedenog otpada po stanovniku i bruto domaćeg proizvoda. Prelazak s postojećeg linearnog na kružno gospodarstvo kod kojeg je težnja prema učinkovitom korištenju, oporabi, recikliranju i ponovnom korištenju resursa kako bi se osiguralo održivo gospodarenje resursima i produžio životni vijek materijala i proizvoda jedan je od ciljeva Europske strategije za pametan, održiv i uključiv rast, a samim tim i Republike Hrvatske. Oporaba i ponovno korištenje resursa dovodi do razvoj novih tehnologija i diversifikaciju ulaznih sirovina potrebnih za proizvodnju različitih proizvoda s visokom dodatnom vrijednošću, za čiju se proizvodnju do sada koristila uvozna fosilna goriva koja imaju štetni utjecaj na životnu sredinu.

Kako bi se povećale količine oporabljenog i ponovno korištenog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada, proizvodnog otpada, ambalažnog otpada i otpada iz poljoprivrede potrebno je razviti sustav temeljen na naprednim tehnologijama koje mogu proizvesti proizvode s velikom dodatnom vrijednošću i na taj način omogućiti ekonomski održivo funkcioniranje kružnog gospodarstva. Upravo kroz primjenu naprednih tehnologija u procesima oporabe, recikliranja i ponovnog korištenja otpada moguće je dovesti do smanjenja količine otpada odloženog na odlagalište i dostizanje EU ciljeva za 2020 od 50% ponove uporabe i recikliranja komunalnog otpada te 60% za ambalažni otpad odnosno 70% ponove uporabe i recikliranja komunalnog otpada do 2030 i 80% za ambalažni otpad. U isto vrijeme predlažu se ograničenja za odlaganje otpada koji se može reciklirati do 2025. odnosno do 2030. sveg otpada na maksimalno 5% od ukupnog otpada u prethodnoj godini, dok je trenutna stopa odlaganja otpada na odlagališta u RH oko 90%. Također primjenom naprednih tehnologija za proizvodnju novih proizvoda moguće je na održivi način dovesti do povećanja oporabljenih i ponovo korištenih količina poljoprivrednog otpada kojeg je na nivou EU oko 700 milijuna tona te se samo jednim dijelom koristi.

MJESTO I DATUM

13. listopada, 2016.
9:30 – 14:30 - Fakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, Zagreb
Velika vijećnica južne zgrade

14. listopada, 2016.
12:00 – 14:30 - Radionica
14:30 – 20:00 - Terenski obilazak
Otok Krk, Njivice 

15. listopada, 2016.
9:30-12:00 - Radionica
12:00 – 18:00 - Terenski obilazak
Otok Krk, Njivice

Ponuda_smještaja_na_otoku_Krku_1.doc

prijavi-se

Organizacijski odbor:

prof. dr. sc. Neven Duić – Fakultet strojarstva i brodogradnje
dr. sc. Tomislav Pukšec – Fakultet strojarstva i brodogradnje
Bojan Ribić – Zagrebački Holding – Podružnica Čistoća
Vjeran Piršić – EKO Kvarner
Hrvoje Katunar, mag. oec., univ. spec. oec – Ekonomski fakultet, Sveučilište u Rijeci
Boris Ćosić – SDEWES Centre

Program radionice – Zagreb 13.10.2016.:
09:30 – 10:00
REGISTRACIJA
10:00 – 10:30 Svečano otvaranje radionice:

prof. dr. sc. Zvonimir Guzović, Dekan Fakulteta strojarstva i brodogradnje
Predstavnik Zagrebačkog holdinga – podružnica čistoća
prof. dr. sc. Neven Duić (Voditelj projekata Bin2Grid i AgroCycle) – Uvod u radionicu i kratki pregled Bin2Grid i AgroCycle projekata

10:30 – 10:45 prof. dr. sc. Daniel R. Schneider (UNIZAG FSB) – Dobri primjeri i trendovi iskorištavanja nerazvrstanog otpada u EU
10:45 – 11:00 prof. dr. sc. Neven Voća (UNIZAG AGR) – Trendovi korištenja novih supstrata u bioplinskim postrojenjima
11:00 – 11:15 Agrokor: Iskustvo s otpadom u prehrambenoj industriji
11:15 – 11:30 Miroslav Kiš, diplomirani dizajner permakulture (Perma Hrvatska) – Permakulturni pogled na biomasu u poljoprivredi
11:30 – 12:00 PAUZA
12:00 – 12:15 Igor Petek (SNAGA Ljubljana) – Gospodarenje otpadom u velikim gradovima i proizvodnja bioplina/biometana
12:15 – 12:30 Ivan Jurešić (Ponikve eko otok Krk d.o.o.) – Integralni sustav gospodarenja otpadom na otoku Krku s naglaskom na biomasu
12:30 – 12:45 Aleksandar Sandić (Energija bioplina d.o.o.) – Proizvodnja bioplina s pogledom na napredno iskorištavanje biootpada kao sirovine za proizvodnju bioplina
12:45 – 13:00 Philipp Novakovits (GET) – Primjer dobre prakse korištenja naprednih tehnologija za iskorištavanje otpada – grad Gussing
13:00 – 13:15 Hrvoje Milošević (BDI) – Anaerobna obrada industrijskog otpada
13:15 – 14:15 OKRUGLI STOL
14:15 Ručak uz testiranje eko proizvoda

Program radionice – Otok Krk, Njivice 14.10.2016.:
11:30 – 12:00 REGISTRACIJA
12:00 – 12:10 Svečano otvaranje radionice i uvodna riječ:
prof. dr. sc. Alen Host, Dekan Ekonomskog fakulteta u Rijeci
12:10 – 12:25 izv. prof. dr. sc. Saša Žiković (Ekonomski fakultet Rijeka) – Ekonomika poslovanja elektrane na biomasu
12:25 – 12:40 Dražen Balić (EIHP) – Socio-ekonomski aspekti energane na biomasu

12:40 – 12:55 prof. dr. sc. Mladen Vedriš (Pravni fakultet Zagreb) – Lokalni i regionalni razvoj
12:55 – 13:10 dr. sc. Nenad Starc, zaslužni znanstvenik (Ekonomski institut Zagreb) – Novi Zakon o otocima
13:10 – 13:25 dr. sc. Mario Panjičko, Gregor D. Zupančič (Centar za razvoj održivih tehnologija d.o.o.) – Proizvodnja bioplina iz teško razgradivih otpadnih tokova
13:25 – 13:45 Dean Kosić (Ponikve eko otok Krk d.o.o.) – Zbrinjavanje komine (od masline i loze) na otoku Krku
13:45 – 14:30 OKRUGLI STOL
14:30 – 20:00 Terenski obilazak postrojenja i lokacija na otoku Krku

Program radionice – Otok Krk, Njivice 15.10.2016.:

09:00 – 09:30 REGISTRACIJA
09:30 – 09:40 Otvaranje radionice i uvodna riječ
09:40 – 10:00 prof. dr. sc. Davor Škrlec (Zastupnik u Europskom parlamentu) – Cirkularna ekonomija
10:00 – 10:20 dr. sc. Željko Prgomet (Veleučilište u Rijeci) – Procjene komine i ostalih količina biomase iz poljoprivrede na Mediteranu
10:20 – 10:40 Marijan Kavran mag. oec. MBA (Hrvatski drvni klaster) – Šume na otocima i priobalju kao dodatni izvor biomase za energetsku nezavisnost otoka
10:40 – 11:00 prof. dr. sc. Ljubomir Majdandžić (v.d. direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost) – Uloga Fonda (i države) u financiranju projekata iz domene korištenja biomase
11:00 – 12:00 OKRUGLI STOL
12:00 – 18:00 Terenski obilazak postrojenja i lokacija na otoku Krku