Kad više nismo u stanju promijeniti situaciju – izazvani smo promijeniti sebe - Viktor Emil Franklin