Hranite djecu ljubavlju, tako će njihovi strahovi umrijeti od gladi.