Ne živi se da se jede već se jede da se živi. -Sokrat