Ničega se u životu ne trebamo bojati. Samo trebamo razumjeti. -Marie Curie