Ako želiš velike stvari u životu, prestani za to tražiti odobrenje od drugih.