Međunarodni trening za konstelatore  voditelje obiteljskih konstelacija

Međunarodni trening za konstelatore  voditelje obiteljskih konstelacija
po metodi Berta Hellingera - 2021/2023
fizički u Zagrebu, u Ljubljani i on-line (Zoom)
PRIJAVE se primaju do 10.10.2021.

konstalator 1Trening je namijenjen svima, koji doživljavaju izazove osobnog, i/ili  profesionalnog razvoja i privlači ih način rada Berta i Sophie Hellinger (organizacija “Hellinger Sciencia”). Dobrodošli su stručnjaci i terapeuti, koji žele  produbiti svoja iskustva i obogatiti vlastitu profesionalnu praksu fenomenološkim  pristupom i metodom obiteljskih konstelacija, ali i polaznici usmjereni na osobni  razvoj. Edukacijske jedinice (module, radionice, coaching,...) sistemskih  konstelacija će voditi Vedran Kraljeta (Hrvatska, SiKon mreža) i Nataša Čebulj  (Slovenija, Institut za sistemske konstelacije), iskusni voditelji i treneri sistemskih  konstelacija, dugogodišnji članovi organizacije „Hellinger Sciencia“. Polaznici edukacije koji će uspješno dovršiti obuku i obaviti postavljene zadatke će primiti međunarodni certifikat - potvrdu uspješne osposobljenosti za voditelja obiteljskih konstelacija, u statusu praktikanta. Uz treninge će se održavati i međunarodni seminari i izlaganja predavača Hellinger Sciencie, vodećih Hellingerovih instituta u svijetu, i drugih stručnjaka iz područja ove edukacije.

PROGRAM, TERMINI I LOKACIJE IZVEDBE

1. PROGRAM
Edukaciju čini intenzivni dvogodišnji program obuke koji se izvodi u periodu od tri godine. Program za 1. godinu osnovne edukacije:
• 240 sati (8 x 3 dana) edukacijskih modula (vikend: petak: 9:30-20:00 sati, subota: 9:00-19:00 sati i nedjelja: 9:00-18:00 sati)
– modul čini 2 dana obuke i 1 dan sudjelovanje na javnoj radionici uz mogućnost vodjenja konstelacija pod paskom i uz mentorski nadzor trenera.
• 48 sati (8x6 h) vježbovnih radionica prakse konsteliranja, srijeda ili četvrtak popodne.
• 8 individualnih sati coachinga (16 x30 min) uz korištenje interneta i kom.alata skype
• 20 sati (2 dana) - ispiti
Ukupno do 316 sati (31,6 dana)

Program za 2. godinu usmjerene edukacije
• 240 sati (8 x 3 dana) edukacijskih modula (vikend: petak: 9:30-20:00 sati, subota: 9:00-19:00 sati i nedjelja: 9:00-18:00 sati)
– modul čini 2 dana obuke i 1 dan sudjelovanje na javnoj radionici uz mogućnost vodjenja konstelacija pod paskom i uz mentorski nadzor trenera.
• 48 sati (8x6 h) vježbovnih radionica prakse konsteliranja, srijeda ili četvrtak popodne.
• 8 individualnih sati coachinga (16 x30 min) uz korištenje interneta i kom.alata skype
• 20 sati (2 dana) - ispiti

Ukupno do 316 sati (31,6 dana)
Sveukupno dvije godine 632 sata(63, 2 dana)

2. TERMINI___________________________________
Termini za 1. godinu:
• 1. modul (petak-nedjelja): 22.10., 23.10. i 24.10. 2021.,
• 2. modul (petak-nedjelja): 03.12., 04.12. i 05.12. 2021.,
• 3. modul (petak-nedjelja): 28.01., 29.01. i 30.01. 2022.,
• 4. modul (petak-nedjelja): 04.03., 05.03. i 06.03. 2022.,
• 5. modul (petak-nedjelja): 06.05., 07.05. i 08.05. 2022.,
• 6. modul (petak-nedjelja): 01.07., 02.07. i 03.07. 2022.,
• 7. modul (petak-nedjelja): 26.08., 27.08. i 28.08. 2022.,
• 8. modul (petak-nedjelja): 07.10., 08.10. i 09.10. 2022.,
• Ispiti: obavijest o terminu i lokaciji do 31.05. 2022.
Termini za 2. godinu: obavijest početkom svibnja/maja 2022.

3. LOKACIJA IZVEDBE___________________________________
Edukacija se po modulima izvodi naizmjenično u Zagrebu i Ljubljani te on-line
(Zoom). Adrese lokacija će biti objavljene do 10.10. 2021. Vježbovne radionice će
za sudionike iz Slovenije biti u Ljubljani, a za sudionike iz Hrvatske i dr.zemalja u
Zagrebu, odnosno putem on-line sastanaka/radova.

SADRŽAJ

SADRŽAJ OBUKE ZA 1. GODINU (osnova)___________________________________

Modul I – zajednički vode Vedran Kraljeta, Nataša Čebulj
• uvodno predstavljanje programa i OSNOVE KONSTELACIJSKOG RADA (N&V)
• što su to fenomenološke sistemske konstelacije, obiteljske konstelacije? (N)
• poretci ljubavi i utjecaj na pojedinačne i skupne odnose u ljudskim zajednicama (V)
• tri savjesti i četiri načela, transgeneracijski procesi (N)
• tri razine sistemskih konstelacija - terapijske, kretnje duše i kretnje duha-uma (spirit mind) -filozofsko polje, učinkovitost (N)
• polje znanja i percepcija predstavnika (V)
• postavljanje konstelacije, intervencije za “rješenja” i pomake (V)
• uloga voditelja obiteljskih konstelacija (V)

Modul II - vodi Nataša Čebulj
• MAMA - ključ sreće i uspjeha
• Odrasli - dijete, koje ponovo traži mamu
• Mama živi i ostaje u meni
• Važnost edukacije u odnosu mame i djeteta
• Mama - prva velika ljubav

Modul III - vodi Vedran Kraljeta
• TATA - gdje si?
• Bez oca smo izgubljeni u svijetu
• Očevi usmjeravaju put obitelji
• Važnost odnosa mame i tate
• Posljedice: uspjeh, priznanje, zdravlje

Modul IV - vodi Nataša Čebulj
• OBITELJSKA ZAJEDNICA: mama + tata + dijete
• dijete - Koje je moje mjesto u obitelji?
• odnosi braće i sestara – tko nedostaje?
• odnosi baka i djedova – tko nedostaje
• sukobi, sudbonosni događaji – utjecaj na odnose u obitelji
• starateljstvo, usvajanja, pobačaji, umrla djeca

Modul V - vodi Vedran Kraljeta
• SRETNO PARTNERSTVO – biti svoj, voljeti tebe
• Odnos muškarca i žene - davanje i prihvaćanje/uzimanje
• Tri vrste ljubavi
• Ljubav, strast i seks
• Moja obitelj porijekla – partnerova obitelj
• Kako partnerstvo uspijeva

Modul VI - vodi Nataša Čebulj
ZDRAVLJE I BOLESTI u obitelji
• odnos prema bolesti, odnos prema zdravlju
• obiteljske bolesti, nasljedne i psihičke bolesti
• emocionalni obiteljski obrasci i utjecaji na bolesti
• ovisnosti u obitelji: alkoholizam, opijati, radoholičarstvo, seks

Modul VII - vodi Vedran Kraljeta
• POSEBNE SITUACIJE I DOGAĐAJI u obitelji
• nasilje, vojnički događaji/ratna stradanja, nesreće
• seksualno nasilje, incest, silovanje
• kako život ide dalje i obitelj preživljava

Modul VIII - vode Vedran Kraljeta i Nataša Čebulj
• DALJNJI PROSTORI KONSTELACIJA I KONSTELATOR
• posebni tipovi sistemskih konstelacija, izbor i vođenje
• terapijske sistemske konstelacije i konstelacije namjere za rješavanje trauma
• strukturne sistemske konstelacije
• korištenje konstelacija u poslovnom okruženju - organizacijske sistemske konstelacije
• rekonstruktivne sistemske konstelacije
• grupni i individualni rad, mjesto, etika rada, usavršavanje i njega konstelatora
• usmjerenja za drugu godinu obuke

SADRŽAJ OBUKE ZA 2. GODINU_(nadogradnja i usavršavanje)
U 2 godini obuke se polaznici edukacije dalje usavršavaju za rad u širem sistemskoim polju, i
terapijskom usmjerenju. Ova dionica edukacije sadrži osam trodnevnih (“vikend”) modula,
individualni coaching, vježbovne radionice i završni ispit. Termini će se objaviti do 31.08.2022.

1. Modul; Obitelj, domovina, kultura i religija - vode Vedran Kraljeta i Nataša Čebulj
o detaljno predstavljanje sadržaja modula i procesa rada u 2. godini edukacije
o odnos prema domovini: obitelj i domovina
o energija, dinamika i struktura domovine
o tradicija, kulture i religije u mojoj domovini te utjecaj na sistemske konstelacije
o povijesni događaji (državni, svjetovni, ...) i utjecaj na obiteljske traume

2. Modul; Čovjek, razvojni procesi i traume – vode Vedran Kraljeta i gosti
o razvojna psihologija
o traume, proces, izvori i retraumatizacija (ponovna trauma)
o jezik traume, Sibam model, rane traume, prometne i dr.nesreće, pad, ratne traume, prirodne katastrofe i gubitak, ...
o posljedice namjernog i spontanog pobačaja, strategije nošenja s traumom
o konstelacije dijelova i unutarnjih resursa klijenta
Mentalni poremećaji - psihičke bolesti o psihopatologija; psihoze i rizik od psihotične dekompenzacije samoranjavanje i drugi poremećaji i ekstremna stanja

3. Modul; Putovanje i esencija duše, pogled karmičkih sistema i energetski rad,
drugi oblici iscjeljivanja i sistemske konstelacije - vode Nataša Čebulj i gosti
o energetska priprema, percepcija duše i njene esencije
o sjećanja na prošle živote
o karmički i obiteljski sistem
o energetski sistemi i energetsko iscjeljivanje, iscjeljivanje zvukom
o konstelacije sa životinjama

4. Modul; Konstelacije u terapijskom radu - vode Vedran Kraljeta i gosti
o konstelacije psihičkih poremećaja i bolesti
o suradnja s drugim individualnim i sistemskim pristupima u psihoterapiji
o suradnja s alternativnim pristupima iscjeljivanja
o ovisnost i život s psihoaktivnim substancama
o antisocijalno ponašanje i rizik gubitka kontrole nad agresijom
o zlostavljana, zanemarena i zapuštena djeca, znakovi i intervencije

5. Modul: Arhetipske konstelacijei kulturne razlike - vode Nataša Čebulj i gosti
o značenje arhetipova, simbola, tradicije i običaja za kolektivni razvoj naroda
o kulturne in druge razlike među narodima i utjecaj na obiteljske traume
o utjecaj povijesnih događaja i kulturnih razlika na sistemske konstelacije
o arhetipske konstelacije_ zemlja, kontinent, rasa, narod

6. Modul: Ključne dinamike zapetljaja, individualne i obiteljske konstelacije;
zlostavljanje i incest, konstelacije namjere - vode Vedran Kraljeta i gosti
o repozitorij dinamika važnih kod zapetljaja isključivanja, neuspjeha i u partnerstvu
o rad sa klijentom "jedan na jedan": konstelacije s figurama i predmetima, simboli
i fokusirana pitanja (de Shazer); konstelacije “u oku uma klijenta, rad na daljinu
o zlostavljanje i incest, konstelacije traume

7. Modul: Bogovi, religije i njihove crkve; narodi, njihovi ratovi i kolektivne traume, utjecaji na obiteljske sisteme - vodi Nataša Čebulj
o bogovi i njihova polazišta; religije i crkve i utjecaj na kulturu, događaje
o narod i njegova duša, poslanstvo naroda: rođenje, život/borbe, iscjeljivanje,izumiranje
o ratovi naroda, kolektivne traume i utjecaj na obiteljske sisteme
o osobno i kolektivno nesvjesno
o osobni zavjeti, koji pomažu, i koji štete zdravlju

8. Modul: razvoj konstelatora; supervizija; intervizija - vode Vedran Kraljeta i Nataša Čebulj
o šira uloga voditelja obiteljskih konstelacija (konstelatora, moderatora)
o skrb za vlastiti razvoj, njega i priprema za rad
o supervizija i intervizija za konstelatore
o etični kodeks voditelja obiteljskih konstelacija; licenca za rad i važni zakoni (Hrvatska)

Uvjeti sudjelovanja, prijava, cijena i bonusi

SUDJELOVANJE___________________________________
U edukaciji mogu sudjelovati sve osobe koje imaju najmanje 50 sati sudjelovanja na radionicama obiteljskih konstelacija po metodi Berta Hellingera, ili profesionalno djeluju u pomažućim profesijama (konzultanti/socijalni radnici/terapeuti/liječnici), težele nadograditi svoje znanje. Za kandidate je poželjno da imaju 5 godina iskustva u radu s ljudima i posjeduju višu ili visoku školsku spremu. Po prijavi interesa (telefonom, E-poštom) će svaki kandidat dobiti prijavnicu - obrazac za pisano predstavljanje, koju popunjenu treba vratiti. Sa svakim tako prijavljenim kandidatom će jedan od voditelja edukacije obaviti razgovor ili “licem u lice”, ili preko interneta.

Program edukacije se izvodi u slučaju da ima najmanje 10 polaznika.

PRIJAVE___________________________________

• PRIJAVE I INFORMACIJE (HRVATSKA, SRBIJA, BiH I DRUGE ZEMLJE): obavezno u pisanom obliku po priloženom formularu. :+ 385 97 7590 579; e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.; web: www.konstelacije.com

• PRIJAVE I INFORMACIJE (SLOVENIJA)
Obavezno u pisanom obliku po priloženom formularu. : 00386 41 975 008; e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ; web: www.sistemske-postavitve.com

prijavi se
Prijave se primaju do 10.10.2021. godine.

CIJENA ___________________________________

1. GODINA*:
• 2.699,99 EUR, jednokratni iznos-uplaćen do 15.10.2021.
• U 2 obroka po 1.360,00 EUR svaki:
- 1. obrok uplaćen do 15.10. (listopada/oktobra) 2021.
- 2. obrok uplaćen do 03.05. (svibnja/maja) 2022.
• U 8 jednakih obroka po svakom modulu u iznosu od 370,00 EUR. Prvi obrok uplaćen do 11.10.2021.a svaki daljnji uplaćen do najkasnije 3 dana prije početka samog modula.

2. GODINA*:
• 2.699,99 EUR, jednokratna uplata do 30.11.2022.
• U 2 obroka svaki po 1.360,00 EUR:
- 1. obrok uplaćen do 30.11.2022.
- 2. obrok uplaćen do 31.05.2023.
• U 8 jednakih obroka po svakom modulu 370,00 EUR – svaki obrok uplaćen do najkasnije 3 dana prije početka samog modula.
* polaznici iz Hrvatske plaćaju kunsku protuvrijednost iznosa u EUR, po srednjem tečaju PBZ, na dan uplate.

Polaznici iz Slovenije vrše uplate na:
TR.: SI56 03160-1001127855 pri SKB d.d., SWIFT (BIC koda): SKBASI2X
Inštitut za sistemske postavitve, Žaucerjeva ulica 20, 1000 Ljubljana
D.Š.: 19696922 (obveznik DDV-a)

Polaznici iz Hrvatske, Srbije, BiH i drugih zemalja vrše uplate na:
TR: IBAN: HR 532340 0091 1105 1172 9
SWIFT (BIC): PBZGHR2X
Udruga Sikon mreža, Josipa Ruđera Boškovića 24., 10000 Zagreb.
Udruga nije obveznik poreza na dodanu vrijednost (PDV).

BONUSI___________________________________
Svi polaznici edukacije u periodu njezinog izvođenja uživaju popust od 50% na cijene kotizacije za radionice koje vode Vedran Kraljeta i Nataša Čebulj.
Uz to, pod istim uvjetima uživaju popust od 50% i na cijenu kotizacije i za međunarodne radionice pozvanih gostiju, konstelatora-trenera iz inozemstva.

O voditeljima edukacije

VEDRAN KRALJETA
vedran kraljetaSin, brat, suprug i otac kćeri i sina. S obitelji živi u Zagrebu. Uz diplomu strojarskog fakulteta i  poslijediplomski studij iz ekonomskih analiza, usavršavao se kod vodećih svjetskih stručnjaka u sistemskom konzaltingu, coaching-u, NLP-u, radu sa sistemskim konstelacijama, tjelesno orijentiranom radu s traumama (SE), u Francuskoj, UK, Italiji, Njemačkoj, Austriji i Nizozemskoj. Dugogodišnji je poduzetnik, direktor i sistemski konzultant, certificirani trener poduzetništva, auditor sustava upravljanja kvalitetom i sistemski coach. Posebno je motiviran za rad s obiteljima i njihovim poduzećima, iz Hrvatske i susjednih zemalja. Prvi je uveo i prvi je školovani voditelj „Hellingerovih“ konstelacija u Hrvatskoj, za osobne, obiteljske i poslovne teme. Susreo se, živi ih i koristi još od 1997. godine. Školovan je kod Berta Hellingera, J.J. Stama, dr. G.Webera, prof.dr.  M.V.von Kibeda, i drugih. Vodio je preko 1000 radionica sistemskih konstelacija, za obiteljske i  poslovne teme u Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji, BiH, Austriji, Njemačkoj. Za života Berta Hellingera bio je njegov bliski je suradnik. Autor je članaka o sistemskim konstelacijama. Vodi „Sikon mrežu“, organizaciju za znanost i umjetnost sistemskih rješenja i konstelacija po Bertu Hellingeru. Kroz radionice, javna predavanja, članke i profesionalnu edukaciju konstelatora, širi i razvija „Hellingerove“ konstelacije. Jedini je registrirani voditelj konstelacija i prvi član “Hellinger Sciencie” iz Hrvatske.

NATAŠA ČEBULJ
natasa cebuljje kćer, sestra, mama i Štajerka, koja živi u Ljubljani. Po školovanju je univ. dipl. pedagoginja  sa stručnim ispitom iz područja savjetovateljskog rada, sistemska obiteljska terapeutkinja po  metodi Berta Hellingera, trenerica za moderatore organizacijskih sistemskih konstelacija i članica organizacije Hellinger Sciencia (jedina iz Slovenije). Ima više od 25 godina radnog  iskustva, NLP je i sistemski coach, specializantica umjetničke terapije, savjetovateljica i  voditeljica treninga u području kadrovskog razvoja zaposlenika, vodstva, komunikacije i osobnog rasta. Bogato profesionalno iskustvo sam zapolčela kroz savjetodavni rad u području profesionalne orijentacije mladih. Ključna radna iskustva sam stekla kroz 10 godina rada u gospodarstvu, kao specijalist za kadrove i njihov razvoj u većem međunarodnom slovenskom poduzeću. Karieru sam nastavila kao ekspšert za razvoj kadrova, organizacijske klime i kulture u Zavodu za zdravstveno osiguranje Slovenije. Sa sistemskim konstelacijama sem se susrela 2002.godine, a samostalno vodim konstelacija od godine 2008., kad sam primila certifikat Hellinger Sciencie. 2013.godine sam primila i certifikat Instituta Berta Hellingera Nizozemske za trenera za voditelje organizacijskih konstelacija, te certifikat Carole Castillo koja vodi Institut Berta Hellingera u Venecueli, za voditeljicu rekonstruktivnih konstelacija. 2014.godine sam osnovala Institut za sistemske konstelacije (Inštitut za sistemske postavitve) u Sloveniji.