AYURVEDA STRUČNO USAVRŠAVANJE ZA LIJEČNIKE, FARMACEUTE

AYURVEDA
STRUČNO USAVRŠAVANJE ZA LIJEČNIKE, FARMACEUTE I DRUGO VISOKO OBRAZOVANO ZDRAVSTVENO OSOBLJE
prvi modul (Ayurvedski nutricionizam i životni stil) od 20. Siječnja 2017. god.

Cilj edukacije je primjena ayurverdskih principa i praksi u prevenciji i tretiranju kroničnih stanja.

Edukacija se izvodi prema preporuci SZO za eduakciju zdravstvenih radnika kao i implementaciju istog u svakodnevnu klasičnu medicinsku praksu.

Ista se vrši u četri modula i svaki modul traje 120 sati.
1. Ayurvedski nutricionizam i životni stil
2. Ayurvedski pristup u prevenciji i tretiranju kroničnih bolesti
3. Ayurvedski pristup u očuvanju i tretiranju mentalnog zdravlja
4. Ayurvedski pristup u pedijatriji

Prvi modul je Ayurvedski nutricionizam i životni stil.

Ovaj modul obuhvaća:
1. Principe i osnove ayuvedske medicine
2. Primjenjeni principi ayurvede prehrane u očuvanju zdravlja i tretiranju bolesti.
3. Primjenjeni principi ayurvedske prakse u aktivnostima svakodnevnog života

Svi moduli su predviđeni kao otvoreni modeli aktivne komunikacije između predavača i praktikanata medicine u cilju boljeg razumijevanja i implementacije u svakodnevnoj medicinskoj praksi.

Cijena svakog modula je 10 800 kn.

Predavanja počinu 20.Siječnja 2017. god. i izvode se jedan vikend u mjesecu.

prijavi-se

Informacije na 095 9041909

Sva predavanja su na engleskom jeziku.

Predavač je Prof. Venkata. N. Joshi, Ph.D. Ayu., Bivši rektor Ayurvedskog Sveučilišta iz Indije te predavač na Middlesex Sveučilištu u Londonu.

Srdačan pozdrav,
Jadranka Combaj

Učilište Adrianus
Nova cesta 4, Zagreb ( Trešnjevka)
Tel: 01/ 3091 613
http://adrianus.hr/