Započeo eko-seminar Zelene akcije, priključite se!

Jesenski eko-seminar započinje serijom predavanja utorkom i četvrtkom kroz listopad i studeni, a završava dvodnevnom aktivističkom radionicom. Dolazak na sva predavanja nije obavezan, nego se svako može odslušati i samostalno, a besplatna su i otvorena za sve, bez potrebe prethodne najave. Održavaju se do 24.11.16. u prostorijama Zelene akcije, Frankopanska 1/I. kat u Zagrebu, u dvorišnoj zgradi, s početkom u 19:00 sati.


Ovaj seminar Zelene akcije je najstarija edukativna aktivnost od svih koje udruga provodi, održava se kontinuirano već 15 godina. Svake godine nova generacija polaznika i polaznica dobija osnovno znanje i informacije za razumijevanje tematike okoliša i održivosti, ali i smjernice za djelovanje u praksi. Ove godine nudi se ukupno 12 kvalitetnih predavanja o nekim od najvažnijih tema vezanih uz zaštitu okoliša i okolišni aktivizam. 

Predavači i predavačice na Eko-seminaru svi su redom iskusni dugogodišnji aktivisti i aktivistkinje te stručnjaci za svoja područja. Većim dijelom su to članovi profesionalnog tima Zelene akcije, koji će predavati o specifičnim područjima kojima se u udruzi programski bave, iako osim tog svog rada obavljaju i druge funkcije i poslove.

Tako je npr. Jagoda Munić, inače voditeljica programa Zaštite prirodnih resursa, također i predsjednica najveće mreže okolišnih organizacija u svijetu Friends of the Earth International, a Luka Tomac je više puta prisustvovao UN-ovim klimatskim pregovorima, te je radio kao aktivist i izvan i unutar samog događaja, prateći politička zbivanja u pregovorima.

Osim Zelene akcije, tu su i Dražen Šimleša i Bruno Motik iz ZMAG-a (Zelene mreže aktivističkih grupa) i Recikliranog imanja Vukomerić, te Tomislav Tomašević i Mladen Domazet iz Instituta za političku ekologiju (IPE). Svi oni mogu ponuditi vrlo široke perspektive i znanja iz raznih područja promišljanja što je to održivost i kako ju postići.

Na kraju Eko-seminara će najaktivniji/e i najmotiviraniji/e polaznici/e dobiti poziv na vikend-radionicu – dvodnevni praktikum koji se održava izvan Zagreba – gdje će moći naučiti kako se radi javnozagovaračka kampanja na jednu temu, saznati više o toj specifičnoj temi, te uz podršku stručnih i iskusnih aktivista/kinja iz Zelene akcije isplanirati i doista izvesti jednu akciju na tu temu nakon radionice. Sredstva osigurana za praktikum u potpunosti pokrivaju osnovne troškove sudjelovanja polaznika/ca.

Priključite se! Ovo je izvrsna prilika da dobijete pregled aktualnih tema zaštite okoliša, odgovore na pitanja o okolišnoj znanosti i aktivizmu, i upoznate se s iskusnim aktivisticama i aktivistima. Osim toga, sudjelovanje na Jesenskom eko-seminaru i vikend-radionici najlakši je način uključivanja u aktivnosti Zelene akcije. Dobrodošli! 

Facebook Eko-seminara
Facebook Zelene akcije

 

PROGRAM JESENSKOG EKO-SEMINARA 2016.:

18.10. Bernard Ivčić - Uvod u eko-aktivizam
Što je eko-aktivizam? Kada i gdje je nastao? Što ja kao pojedinac mogu promijeniti? Odgovore na ta, a i ostala pitanja vezana uz povijest ekološkog pokreta u Hrvatskoj i svijetu, možete dobiti na ovom predavanju.

20.10. Željka Leljak Gracin - Pravo okoliša
Iskustva iz ekoloških kampanja koje je provodila Zelena akcija pokazuju da pravni instrumenti često mogu biti od presudnog značaja u borbi protiv različitih štetnih projekata. Na ovom predavanju saznat ćete što je to pravo okoliša, kako se ova relativno mlada grana prava razvijala u svijetu te koji su specifični problemi prava okoliša u Hrvatskoj. Upoznat ćete se i s pravima koja ekološkim aktivistima jamče međunarodni pravni dokumenti, kao i mogućim pravnim posljedicama po aktiviste koji sudjeluju u različitim oblicima direktnih akcija.

25.10. Dražen Šimleša - Održivost – modni trend ili uvjet za preživljavanje?
Predavanje se bavi vezom između postojećeg društvenog sustava i devastacije okoliša. Također, analizira mogućnosti da promjenom vlastitog ponašanja te kolektivnim akcijama na lokalnom nivou pridonesemo održivijem i pravednijem društvu. Pri tome se posebna pažnja poklanja razlikovanju aktivnosti sa stvarnim potencijalom za promjenu od onih koje predstavljaju tek modni trend i kratkoročno umirivanje savjesti potrošača.

27.10. Marko Košak - Otpad u Hrvatskoj - gomilanje smeća ili zero waste?
Neredovito pražnjenje kontejnera, smeće po ulicama, nedostatak i nedostupnost spremnika za odvajanje, visoki mjesečni računi, neuređena odlagališta blizu naselja, krcata reciklažna dvorišta... - samo su neki od problema s kojima ste se sigurno više puta sreli. Nazire li se takvom sustavu kraj ili će otpadna mafija i dalje zarađivati velik novac na štetu građana i okoliša? Kako u kratkom roku po zero waste principima (reduce, reuse, recycle) uspostaviti sustav prilagođen građanima? Koji su domaći i strani primjeri dobre prakse?... Odgovore na ta, ali i brojna druga pitanja, možete dobiti na ovom predavanju.

2.11. Luka Tomac - Klimatske promjene i društveni pokreti
Klimatske promjene jedan su od najvećih izazova s kojima se čovječanstvo danas suočava. Na predavanju će se dati pregled najnovijih znanstvenih činjenica koje ukazuju na to da se klimatske promjene doista događaju te da njihov uzrok jest čovjekova djelatnost. Više vremena posvetit će se očekivanim posljedicama klimatskih promjena, političkim procesima vezanim uz klimu na razini EU te UN-ovim klimatskim pregovorima koji se vode u posljednjih dvadesetak godina. Bitan faktor borbe protiv klimatskih promjena su i razni klimatski pokreti koji su nastali u zadnjih nekoliko desetljeća i koji vrlo aktivno sudjeluju u raznim globalnim klimatskim pregovorima - pokušavajući spriječiti da privatni interesi država ugroze planove zaustavljanja daljnjih promjena. Na predavanju dat će se i pregled njihove uloge i povijesti.

3.11. Toni Vidan - Održiva energetika i obnovljivi izvori energije
Kakav je utjecaj energetskog sektora na okoliš? Što su to obnovljivi izvori energije? Kakav je bio njihov razvoj u proteklih tridesetak godina i mogu li oni biti odgovor na problem klimatskih promjena? Kakve su mogućnosti, a kakvo je sadašnje stanje s obnovljivim izvorima energije u Hrvatskoj? Što su to energetske zadruge?... Ovo su samo neka od pitanja na koja ćete odgovor dobiti na predavanju o održivoj energetici i obnovljivim izvorima energije.

8.11. Jagoda Munić - Planetarne granice, okolišna pravda i zaštita prirodnih dobara
Predavanje daje osvrt na koncept planetarnih granica, razvoj ovog narativa i istraživanja u zadnjih 50 godina, važnost očuvanja prirodnih dobara i njihovog korištenja na principima održivosti i pravednosti. Dotaknut ćemo se i trendova u zaštiti prirode te prodiskutirati jesu li načini vrednovanja i upravljanja prirodnim dobrima - poput usluga ekosustava, komodifikacije i financijalizacije prirode - dobra lili loša rješenja.

10.11. Mladen Domazet - Od-rast: svjesna promjena za održivo i pravedno društvo
U posljednjih 20-ak godina, uz sav tehnološki razvoj i napredak u ekološkoj efikasnosti, nije došlo do ukupnog smanjenja potrošnje prirodnih resursa tj. nije došlo do odvajanja (eng. decoupling) ekonomskog rasta i rasta materijalne i energetske potrošnje.
Istovremeno, sve više smo svjesni prirodnih ograničenja takvog rasta na globalnoj razini (gdje su nejednakosti u podjeli globalno-stvorene dodane vrijednosti i dalje iznimno velike), dok istovremeno izostaje sustavna dematerijalizacija ekonomije koja bi stvaranje dodane vrijednosti odvojila od ograničenja koja predstavljaju mineralni resursi i energija iz fosilnih goriva. Koliko god mala i opterećena problemima, Hrvatska ostavlja svoj zamjetni otisak na globalnom okolišu.

15.11. Hrvoje Radovanović - TTIP i CETA – novi nasrtaj kapitala na javni interes
Europska je unija trenutno u procesu pregovaranja sporazuma o slobodnoj trgovini i investicijama sa Sjedinjenim Državama (TTIP) te potpisivanja i ratifikacije sličnog sporazuma s Kanadom (CETA). Ukoliko prođu, ti će sporazumi znatno otežati reguliranje u javnom interesu te će potkopati teško izborena radnička prava, kao i standarde zaštite okoliša i potrošača. Na predavanju će biti predstavljene moguće štetne posljedice ratifikacije ovih sporazuma, s posebnim naglaskom na mehanizme rješavanja sporova između investitora i država (ISDS/ICS) te regulatornu suradnju.

17.11. Tomislav Tomašević - Ekologija, politika, ideologija
Kako to da se velika većina građana načelno zalaže za zaštitu okoliša, a sve više nam prijeti potpuni ekološki kolaps? Koji su to globalni strukturni ekonomski i društveni problemi koji generiraju devastaciju okoliša? Kako se različite političke ideologije odnose spram zaštite okoliša i održivosti? To su samo neka od pitanja kojima će se baviti ovo predavanje. Osim toga, na predavanju bit će predstavljeni i različiti prijedlozi reforme globalnog ekonomskog i političkog sustava koji bi trebali voditi ka većoj ekološkoj održivosti i društvenoj pravednosti.

22.11. Bernard Ivčić - Održivi transport
Transport je aktivnost koja troši velike količine energije, a emisije stakleničkih plinova iz transportnog sektora predstavljaju vrlo značajan doprinos klimatskim promjenama. Osim utjecajem transporta na klimu, ovo će se predavanje baviti i mogućnostima da se negativni utjecaj transporta na okoliš svede na minimum. Poseban naglasak bit će stavljen na to kako se prijevoz u urbanim sredinama može učiniti održivijim, a kroz to će biti dotaknuta i problematika prostornog planiranja, čija neodrživost u Zagrebu, ali i ostalim gradovima u Hrvatskoj, postaje sve očiglednija. Na predavanju bit će rečeno ponešto i o tome što građani sami mogu učiniti kako bi smanjili negativan utjecaj prometa na okoliš.

24.11. Bruno Motik - Što je permakultura?
Otkriće poljoprivrede i korištenje fosilnih goriva omogućili su čovječanstvu veliki razvoj i napredak, no taj napredak ima i svoj negativan utjecaj koji je sve više očit. Resurse potrebne za život trošimo na neodrživ način i pitanje je kako će generacije koje dolaze iza nas uspijevati zadovoljiti svoje potrebe. Suočeni smo s dva velika problema za koja za sad nemamo rješenja, a to su: klimatske promjene i jednostavna činjenica da je naš planet ograničen. Permakultura je sustav praktičnog oblikovanja održivog životnog prostora koji oponaša prirodne procese, a temelji se na integriranom tradicijskom i suvremenom znanju i vještinama. Ima li permakultura potencijal rješavanja problema s kojima smo suočeni?

3. i 4.12. Vikend radionica
Na vikend radionici najmotiviraniji/e i najredovitiji/e polaznici i polaznice Eko-seminara učit će razvijati kampanje i akcije koje se bave nekim od aktualnih problema zaštite okoliša.
NAPOMENA: potencijalne polaznice i polaznici radionice bit će kontaktirani/e tjedan dana prije radionice.

 

Ovaj događaj nastao je u okviru projekta "Otvoreno i uključivo upravljanje komunalnim uslugama i prostornim resursima - Commun Sense", koji financira Europska unija u sklopu I. komponente programa IPA, a sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Za sadržaj odgovara isključivo Zelena akcija i isti se ne može smatrati stavom Europske unije niti Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.